Ylätalon tila

Kyyttökarja

167

Tilallamme elää myös lauma itäsuomenkarjaa. Lehmät ovat emolehmiä. Vasikat kulkevat lehmien mukana nuoruuskuukaudet ja imevät maitoa emoiltaan.
Sonnit kasvavat vieroituksen jälkeen omassa pienessä ryhmässään lihantuotantoon.

Kaikilla kyytöillämme on käytössä ulkoilutarhat talvikaudella ja laidunkauden ajan naaraspuoliset kyytöt kulkevat lampaiden ja hevosen kanssa yhteislaitumilla. Jokainen eläinlaji muodostaa silti oman ryhmänsä, vaikka eri eläinlajit ovatkin ajoittain yhdessä.
Kyytöt ovat mieltyneet tilamme metsäsaarekkeisiin. Metsäsaarekkeissa on kesäkuumalla varjoisaa ja viileää. Ajoittain lehmät maastoutuvat puuston ja kivien sekaan niin hyvin, että niitä täytyy todella etsiä.

Kyyttöjen ravinnon pääosan muodostaa korsirehu ympäri vuoden.