Ylätalon tila

Laidunasioita

Viileä toukokuun alku muuttui äkisti hellekaudeksi ja luonnossa viherrys ryöpsähti valloilleen. Olemme solmineet uusia yhteistyösopimuksia lampaiden laidunnuksesta. Nokian kaupungissa lampaamme laiduntavat Hätilännotkossa viheralueella. Myös Nokian kaupungin alueella sijaitsevaa Luodon saaren osaa lampaamme hoitavat.

Luodon saari on luonnonsuojelualuetta ja rehevää lehtoa. Sitä halkovat Vattenfallin ja Fingridin voimajohtolinjat. Laidunalue on Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän maalla. Luodon saaressa laidunnuksella on tarkoitus estää sähkölinjojen alusten pusikoiden rehevä vesakoituminen. Edellä mainittuihin Nokialla sijaitseviin kohteisiin kuljetamme lampaamme lähiaikoina.

Lisäksi lampaitamme on kesätöissä Pirkkalassa, Lempäälässä ja eri kohteissa kotikylällämme.